Sfeer 15/07

FOTO'S

LOGEMENT

Het organisatiecomité heeft geen kamers vastgelegd voor de deelnemers aan de wedstrijd. Wees er dus snel bij en neem zelf rechtstreeks contact op met hotels in Izegem en in de onmiddellijke omgeving.

ADRES KREKELZWEMBAD

Heilig-Hartstraat 15
8870 Izegem
Tel: 050 30 33 22
E-mail: sportdienst@izegem.be

INKOMPRIJZEN

  • Dagtoegang: € 12,00

  • Drie dagentoegang: € 30,00

  • Programma: € 3,00/dag

  • - 16-jarigen: GRATIS op vertoon van identiteitskaart

PARKEREN

 

Parking De Leest op 200m. zal NIET beschikbaar zijn wegens het WK-fandorp.

WEDSTRIJDTIMING

Teneinde een beter beeld te krijgen van het wedstrijdverloop werd een 'tentative timing' opgesteld.  Deze timing houdt geen enkele verbintenis of verantwoordelijkheid in vanwege het organisatiecomité en wordt op louter informatieve basis ter beschikking gesteld.  De timing kan op geen enkel moment worden ingeroepen om een afwezigheid van een zwemmer aan de start van zijn reeks of bij de medaille-uitreiking te rechtvaardigen.  

MEDAILLE-UITREIKING

Er wordt aan herinnerd dat de medaillewinnaar persoonlijk aanwezig moet zijn op het podium bij de medaille-uitreiking. Indien de atleet niet of te laat komt opdagen, blijft de medaille eigendom van de organisatie.  De medaille zal niet achteraf aan de zwemmer worden overhandigd en zal ook niet aan de trainer, afgevaardigde, andere zwemmer, ouder ... worden meegegeven.  NIET OP HET PODIUM = GEEN MEDAILLE!

VEILIGHEID PRIMEERT

De veiligheid van de atleten, de coaches, de begeleiders, de toeschouwers en de medewerkers is de eerste prioriteit van de organisatoren!   In geval van brand of ander gevaar zullen de evacuatieverantwoordelijkheden de ontruiming van het complex verzekeren. 

WEES SLIMMER IN DE ZON!

Het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF wil via deze weg iedereen sensibiliseren voor het gevaar van huidkanker bij langdurige blootstelling aan de zon.  Hoewel huidkanker een grotendeels vermijdbare ziekte is, neemt het aantal gevallen elk jaar toe.  Veel jongeren - en onze zwemmers zijn zeker geen uitzondering - vinden een bruine huidskleur belangrijk, maar staan niet altijd voldoende stil bij de risico's van langdurige blootstelling van de huid aan de zon. Wees slimmer in de zon! Smeren, smeren, smeren... is de boodschap.

GEBRUIK VAN DE LIGWEIDEN

De ligweiden mogen niet worden gebruikt om er tenten, windschermen, strand- of ligstoelen, veldbedden, massagetafels... op te stellen.  Er is een aparte rustzone voor de atleten voorzien in de sporthal.  Op de ligweiden mogen enkel handdoeken worden gelegd om te rusten.  De wedstrijdorganisatie is gemachtigd om overtreders van de ligweiden te verwijderen indien afspraken niet correct worden nageleefd.

WAT MET AFVAL?

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het afval niet zomaar achter te laten, maar in de voorziene rolcontainers en vuilbakken te deponeren.  Er zijn aparte bakken voorzien voor PMD (plastic, metaal en drankkartons) en voor restafval.  De bakken zijn her en der op de site opgesteld en zullen tijdig worden geledigd door de medewerkers.

UITSLAGEN