top of page

WIE MAG DEELNEMEN?

 • Alle zwemmers aangesloten bij een club die lid is van de VZF mogen deelnemen aan het Vlaams Zomercriterium.

 • Een zwemmer mag worden ingeschreven voor alle wedstrijden waarop hij/zij GEEN A-limiet heeft gezwommen op de uiterste datum van inschrijving – 02 juli 2018.

 • Inschrijven dient te gebeuren met een officieel gerealiseerde tijd, controleerbaar op Swimrankings, en  gezwommen  na 01 januari 2017. Tussentijden, als inschrijftijd, worden niet aangenomen, behalve de tussentijd van een startzwemmer van een aflossing.

 • Inschrijvingen “zonder tijd” of niet controleerbare tijden worden niet aanvaard.

 • Deelnemers aan de BK-Categorie mogen deelnemen aan het Vlaams Zomercriterium.

 • De deelname aan de aflossingen is voorbehouden voor zwemmers die op geen enkele afstand of zwemslag een A-limiet behaalden vóór 01 juli 2018. Zwemmers, met een A-limiet, die deel uitmaken van een aflossingsploeg zullen de start geweigerd worden. Mocht er alsnog een ploeg deelnemen waarvan één of meerdere zwemmers een A-limiettijd behaalde vóór de uiterste datum van inschrijving, dan zal deze gediskwalificeerd worden.

             INSCHRIJVINGSMODALITEITEN  VLAAMS  ZOMERCRITERIUM  2018

BEPERKINGEN

 • Bij de 400m vrije slag wedstrijden wordt het aantal reeksen beperkt tot maximum 8 reeksen per leeftijdscategorie (11-12 j.,13-14 j., en +15 j.) op basis van de inschrijftijden. Indien in een leeftijdscategorie niet alle plaatsen zijn bezet worden ze aangevuld met zwemmers van het andere leeftijdsjaar (of jaren).

 • Voor de  zwemmers (sters) ingeschreven voor de 400m vrije slag mag een bonus wedstrijd opgegeven worden (in TeamManager aanvinken als B). Na publicatie van de startlijsten zullen de bonuswedstrijden geschrapt worden voor de zwemmers die weerhouden zijn voor de 400m vrije slag.

 • Voor alle andere wedstrijden kan het aantal reeksen beperkt worden in functie van de wedstrijdduur. De traagste inschrijftijden zullen geweigerd worden.

 • Bij de aflossingen mag er maar 1 ploeg per club, per wedstrijd, starten. De voorlopige samenstelling van de ploeg moet bij de inschrijving worden opgegeven.

MEDAILLES

 • Voor elke wedstrijd worden er 3 medailles per leeftijdsjaar uitgereikt aan de 11-, 12-, 13-, 14-, 15- en 16–jarigen

 • Voor elke wedstrijd worden er 3 medailles aan de categorieën '17-18 j.' en '+19 j.' uitgereikt.

 • De lijst met zwemmers die een A-limiet gezwommen hebben, kan geraadpleegd worden op de website van de VZF.

 • De medailles voor de aflossingen worden uitgereikt, na controle van de effectief gestarte zwemmers.

INSCHRIJVINGEN

 • Uiterste datum van inschrijving 02 juli 2018.

 • Er mag ingeschreven worden met de absolute besttijd gezwommen in een 25m of 50m bad.

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 6,00€ per individuele start en 8,00€ per aflossing en wordt aangerekend via clubfactuur VZF.

 • De inschrijvingen dienen te gebeuren met het programma TeamManager (SPLASH).

 • Inschrijvingen, enkel via e-mail, versturen naar: ronny.buggenhout@skynet.be .

 • Volgende files moeten worden ingezonden:

  • Inschrijving met Lenex file uit Team Manager.

  • Pdf lijst “Overzicht op namen”.

  • Pdf lijst “Namenlijst”.

 • De clubs dienen bij de inschrijving de naam en het cv-nummer van de afgevaardigde, per sessie op te geven.

OFFICIALS

 • Officials moeten worden opgegeven in TeamManager per dagdeel

  • 1 official vanaf drie zwemmers

  • 2 officials vanaf 10 zwemmers

  • 3 officials vanaf 20 zwemmers

  • 4 officials vanaf 30 zwemmers

  • 5 officials vanaf 40 zwemmers

  • 6 officials vanaf 50 zwemmers

  • 7 officials vanaf 60 zwemmers

  • 8 officials vanaf 70 zwemmers

  • 9 officials vanaf 80 zwemmers

  • 10 officials vanaf 90 zwemmers

 • De clubs dienen bij de inschrijving in, TeamManager, de naam en het cv-nummer van de officials en het dagdeel waarop ze zullen fungeren op te geven. (geen officials opgeven afzonderlijk per mail).

 • Van officials waarvan er geen dagdeel werd opgegeven zal worden aangenomen dat ze  iedere sessie  kunnen fungeren.

 • De lijst met de aangeduide officials zal op de site van de VZF geplaatst worden.

 • De aangeduide officials dienen zich aan te melden in witte kledij.

 • Aangeduide officials die om één of andere reden niet kunnen fungeren dienen zelf (of de club) te zorgen voor vervanging.

bottom of page