top of page
Zwemschool.png

Covid19 zette 2020 voor iedereen helemaal op zijn kop.

Ook onze zwemmers en zwemclub waren jammer genoeg de dupe van de langdurige sluiting van het zwembad.

De IKZ-competitiegroep kon gelukkig, zij het beperkt, al terug opstarten en de trainingen hervatten.

Onder voorbehoud van wijzigingen in de corona-reglementering hopen wij ook het 2de deel van ons zwemjaar na de krokusvakantie op starten.

Gezien het beperkte aantal toegelaten zwemmers per zwembeurt is het niet mogelijk om de zwemschool te organiseren zoals we het bij IKZ gewoon zijn.

We hebben uitgezocht, gepuzzeld en gevonden op welke manier we toch zo veel mogelijk zwemmers de kans kunnen geven om hun favoriete sport te beoefenen.

* Het zwemjaar wordt opgesplitst in 2 delen nl.:

   september tot aan de krokusvakantie en van na de krokusvakantie t.e.m. juni.

* Het lidgeld voor het eerste deel van het zwemseizoen bedraagt € 50,00.

* Het lidgeld voor het tweede deel van het zwemseizoen bedraagt € 50,00.

* In het eerste deel van het zwemjaar worden enkel zwemmers toegelaten die vorig seizoen ook lid

   waren van onze zwemschool, en dit zonder uitzondering.

   Na de krokusvakantie zijn in de blauwe zwemgroep ook nieuwe leden welkom.

* In het eerste deel van het zwemjaar zwemt iedereen in dezelfde zwemgroep zoals vorig seizoen.

* In het eerste deel van het zwemjaar wordt voor elke zwemgroep (badmutskleur) slechts één

   zwembeurt georganiseerd.

* Het zwemschema is als volgt opgesteld:

 

 

 

 

* Wie inschrijft krijgt de richtlijnen ivm de coronamaatregelen doorgestuurd per e-mail.

* Wie op de wachtlijst komt en uiteindelijk ook uit de boot valt krijgt uiteraard de € 50,00 terug.

Voor elk betalend lid uit het corona-seizoen '19-'20 wordt bij een nieuwe inschrijving eenmalig

€ 10,00 teruggestort (Deze voucher vervalt uiterlijk seizoen '22-'23)

Inschrijven voor het eerste deel van het zwemseizoen zal mogelijk zijn via de link onderaan deze bladzijde samen met het paswoord die je per e-mail ontvangt van onze zwemschoolcoördinator op vrijdagavond 15 januari 2021 omstreeks 20.00 u.

Na registratie/inschrijving via de link van jouw zwemgroep ben je ingeschreven en ben je ook in orde voor de verzekering.

Binnen de 7 dagen na registratie dient het lidgeld betaald te zijn door overschrijving op het rekeningnummer van EFC-IKZ BE 91 9611 8135 9376.

De registratie vervalt bij niet betaling na 7 dagen, en deze plaats komt opnieuw vrij voor een andere kandidaat zwemmer die op de wachtlijst staat.

Inschrijven bij EFC-IKZ houdt in dat je je als lid aan de voorschriften, zoals vermeld in het clubreglement, houdt. Het clubreglement vind je hier.

uurverdeling.jpg
link voor NIEUWE LEDEN om in te schrijven bij de blauwe zwemgroep 02-06/21
bottom of page