top of page

Procedure voor aangifte en schadebetaling.

- Download het aangifteformulier via de link onderaan deze bladzijde.

- Meld het schadegeval aan de clubverantwoordelijke en de trainer

   (clubverantwoordelijke Secretaris Greet Cappelle, secretaris@zwemclubikz.be)

- Vul samen met de clubverantwoordelijke, de antwoorden op de vragen op het formulier in.

- Met dit ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift als

  onderdeel van deze aangifte dient in te vullen.

- Bezorg dit aangifteformulier in gesloten omslag terug aan de clubverantwoordelijke, die dit

  binnen de 8 dagen na het ongeval naar de Vlaamse Zwemfederatie verstuurt.

- Na controle maakt de Vlaamse Zwemfederatie dit dossier over aan NV Arena die u binnen

  de 5 dagen een ontvangstmelding bezorgt met alle nodige informatie en het dossiernummer.

- Alle bijkomende onkostennota's kan u best onmiddellijk overmaken aan NV Arena. Als uw

  dossier volledig is kan tot vergoeding worden overgegaan.

- Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moet u deze onmid-

  dellijk melden aan NV Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen

  waarborgen.

bottom of page