top of page

Het lidgeld voor een zwemjaar (15/09 tot 30/06) bedraagt € 150,00.

Dit omvat de inkom voor het zwembad, de verzekering, een nieuwe badmuts, 1 zwembrevet en deelname aan het clubkampioenschap.

Wie het gewone lidgeld betaalt mag op zondagvoormiddag ook deelnemen aan de ijsberentrainingen.

Voor meerdere personen uit hetzelfde gezin (zelfde adres) die gelijktijdig inschrijven wordt een korting voorzien.

De 2de persoon betaalt € 100,00.

De 3de en volgende personen betalen € 90,00.

Wie inschrijft na de kerstvakantie betaalt € 80,00.

Wie na de paasvakantie inschrijft betaalt nog € 45,00.

Na registratie via onderstaande link ben je ingeschreven en ben je ook in orde voor de verzekering.

Binnen de 14 dagen na registratie dient het lidgeld betaald te zijn door overschrijving op het rekeningnummer van EFC-IKZ BE 91 9611 8135 9376.

De registratie vervalt na 14 dagen bij niet betaling.

 

Inschrijven bij EFC-IKZ houdt in dat je je als lid aan de voorschriften, zoals vermeld in het clubreglement, houdt. Het clubreglement vind je hier.

 

 Wens je lid te worden van onze zwemclub, dan kan je inschrijven via onderstaande link.

 

Inschrijven voor de zwemschool seizoen 2019-2020 kan vanaf 17.08.2019
bottom of page