top of page

Clubverantwoordelijke bij ongevallen:

Secretaris Roos Plovie   /   secretaris@zwemclubikz.be

Verzekering bij de Zwemfederatie.

Als zwemclub hebben wij, via de Vlaamse zwemfederatie, een verzekeringspolis Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met de verzekeringsmaatschappij NV Arena.

Deze verzekeringen gelden enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport én die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie of één van haar aangesloten clubs. Dit omvat o.a. trainingen, competitiewedstrijden, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers via de federale polis.

De polis geldt ook voor de ongevallen die zich kunnen voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met eender welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Ongeval.

Onder 'ongeval' wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Wat te doen bij een ongeval?

De procedure voor de aangifte en afhandeling van een schadegeval vind je via volgende link.

bottom of page